Основна школа "Вожд Карађорђе"
Документација
Основна школа "Вожд Карађорђе" Водањ / osvodanj@gmail.com
Ваннаставно особље:
- Директор школе: Снежана Стоилковић
- Секретар школе: Вукица Флорић
- Педагог: Марија Костић
- Психолог: Ивана Јовановић
- Библиотекар: Јелена Вучковић

- Домар / мајстор одржавања (Водањ): Слађан Пајовић
- Домар / мајстор одржавања (Мало Орашје): Миодраг Павловић
- Чистачица (Водањ): Сузана Ђорђевић
- Чистачица и сервирка (Водањ): Анита Ранковић
- Чистачица и сервирка (Мало Орашје): Јасмина Николић