Основна школа "Вожд Карађорђе"




Документација
Основна школа "Вожд Карађорђе" Водањ / osvozdvodanj@gmail.com
Адреса школе:
Основна школа "Вожд Карађорђе"
11328 Водањ

Телефон:
026/4715-004

E-mail школе:
osvozdvodanj@gmail.com

E-mail педагошко - психолошке службе:
pepsisluzbavozd@gmail.com