Основна школа "Вожд Карађорђе"
Документација
Основна школа "Вожд Карађорђе" Водањ / osvozdvodanj@gmail.com
Основна школа "Вожд Карађорђе" у Водњу има укупно 9 одељења (7 у матичној школи у Водњу и 2 у подручној школи у Малом Орашју). Школу тренутно похађа 117 ученика.


Наставо особље у школској 2019 / 2020. години:
Име и презиме Предмет Одељења Старешинство E-mail
Биљана Томић Разредна
настава
11   11
Сузана
Стојадиновић
  Разредна настава - Мало Орашје 12, 32 12, 32
Наташа Милошевић   Разредна настава 21, 41   21, 41
Лепосава Дучић   Разредна настава 31 31
Славица Марковић   Разредна настава - Мало Орашје 22, 42 22, 42
Ивана Бошковић Српски језик 51, 61, 71, 81 51
Тијана Пејић Енглески језик 11, 21, 31, 41, 12, 22, 32, 42, 51, 61, 71, 81 61
Дијана Микуљевић Математика 51, 61, 71, 81
Светлана Манџуковић Хемија 71, 81
Душан Митровић Историја 51, 61, 71, 81 81
Душан Митровић Свакодневни живот у прошлости 51, 71
Жарко Плетикосић Географија 51, 71
Ивана Марковић Географија 61, 81
Марко Петровић Физичко васпитање - изабрани спорт 71, 81    
Душан Кочић Физичко и здравствено васпитање 51, 61    
Душан Кочић Обавезне физичке активности 51, 61    
Душан Кочић Физичко васпитање 71, 81    
Тања Ристић Музичка култура 51, 61, 71, 81
Дијана Микуљевић Информатика и рачунарство 51, 81
Невена Дачић Гвозден Ликовна култура 51, 61, 71, 81
Весна Виторовић Руски језик 51, 61, 71, 81
Драгиша Томић Информатика и рачунарство 61, 71    
Александар Вучковић Техника и технологија 51, 61 71  
Александар Вучковић Техничко и информатичко образовање 71, 81    
Милена Стојаковић Биологија 51, 61, 71, 81    
Радомир Бундало Верска настава 11, 12, 21, 22, 32,  41, 42, 51, 61, 71, 81    
Тијана Пејић Грађанско васпитање 61    
Александар Вучковић Физика 61, 71, 81