Основна школа "Вожд Карађорђе"
Документација
Основна школа "Вожд Карађорђе" Водањ / osvozdvodanj@gmail.com
Основна школа "Вожд Карађорђе" у Водњу има укупно 11 одељења (7 у матичној школи у Водњу и 4 у подручној школи у Малом Орашју). Школу тренутно похађа 140 ученика, од тога 60 ученика од 1. до 4. разреда (22 у Водњу и 38 у Малом Орашју) и 80 ученика од 5. до 8. разреда.
Име и презиме Предмет Одељења Старешинство E-mail
Биљана Томић Разредна
настава
11, 31   11, 31
Лепосава Дучић   Разредна настава - Мало Орашје 12 12
Сања Ђорђевић   Разредна настава 21, 41   21, 41
Славица Марковић   Разредна настава - Мало Орашје 22 22
Наташа Милошевић   Разредна настава - Мало Орашје 32 32
Сузана Стојадиновић   Разредна настава - Мало Орашје 42 42
Ивана Бошковић Српски језик 61, 62, 71, 81 81
Јована Мирковић Српски језик 51
Дијана Микуљевић Математика 51, 61, 62, 71, 81
Светлана Манџуковић Хемија 71, 81 72
Славиша Перић Историја 51, 61, 62, 71, 81
Славиша Перић Свакодневни живот у прошлости 61, 62, 71
Жарко Плетикосић Географија 51, 61
Ивана Марковић Географија 62, 71, 81 61
Урош Станојевић Физичко васпитање    
Урош Станојевић Физичко васпитање - изабрани спорт      
Ана Николић Физичко васпитање      
Ана Николић Физичко васпитање - изабрани спорт      
Душан Кочић Физичко васпитање - изабрани спорт      
Тања Ристић Музичка култура 51, 61, 62, 71, 81
Тања Ристић Хор 81
Невена Дачић Ликовна култура 51, 61, 62, 71, 81
Весна Виторовић Руски језик 51, 61, 62, 71, 81 71
Драгиша Томић Информатика и рачунарство 51, 61, 62, 81    
Радмила Гинић Техничко и информатичко образовање 51, 61, 62, 71, 81    
Милена Стојаковић Биологија 51, 71    
Тајана Шљапић Биологија 61, 62, 81    
Миленија Љубисављевић Верска настава 51, 61, 62, 71, 81    
Тијана Пејић Енглески језик 51, 61, 62, 71, 81 51  
Марија Костић Грађанско васпитање 61, 62    
Марко Јовичић Физика 61, 62, 71, 81