Основна школа "Вожд Карађорђе"
Документација
Основна школа "Вожд Карађорђе" Водањ / osvodanj@gmail.com
Основна школа "Вожд Карађорђе" у Водњу има укупно 9 одељења (7 у матичној школи у Водњу и 2 у подручној школи у Малом Орашју). Школу тренутно похађа 117 ученика.


Подела одељења на наставнике у школској 2022/2023. години: