Основна школа "Вожд Карађорђе"
Документација
Основна школа "Вожд Карађорђе" Водањ / osvodanj@gmail.com
Корисни савети за родитеље будућих првака

Полазак у школу је врло значајан доживљај за дете. Од првог утиска детета о школи зависи успешност његовог целог даљег школовања, па се може сматрати и пресудним тренутком за цео живот детета. Поласком детета у школу, круг око њега се шири и у његовој активности игра више није доминантна, учење постаје његова основна активност. Дете ће напредовати у школи и лепо ће се осећати у друштву својих вршњака ако код њега формирамо позитиван однос према школи, обавезама које га чекају, учитељу, вршњацима…

Деца пре поласка у школу морају да обаве систематски преглед код педијатра, специјалисте за ОРЛ, офталмолога и логопеда, а испитивање детета и проверу спремности за школу обавља психолог. Први сусрет са школом, тестирање код психолога, ствара већу трему родитељима него деци.

- Није потребно припремати дете за тестирање. Од детета се не очекује да зна сва питања нити да уради све задатке. Сасвим је у реду и очекивано да погреши и нешто не зна. Дозволите педагогу да реално процени зрелост детета за полазак у први разред и евентуално Вам да неке смернице како да додатно припремите Ваше дете за школу. Пре тестирања је корисно да упознате дете са процедуром која следи, објаснити му да ће остати са педагогом где ће причати, одговарати на нека питања, решавати задатке, склапати фигуре…

- Не оптерећујте дете вашим очекивањима. Не секирајте се уколико дете не зна да чита, пише, сабира,… то је потпуно у реду, будући да је задатак школе и учитеља да свему томе научи дете.

Тестови за испитивање будућих првака

Тестирање будући првака врши педагог школе на матерњем језику. При тестирању деце примењејују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћене стручне организације.

Уколико школски педагог није у могућности да тестира дете на његовом матерњем језику у таквим случајевима ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

Ранији упис деце у први разред

Деца старости од шест до шет и по година могу да се упишу први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу која се врши од стране школског педагога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, педагог школе препоручује:
- Упис детета у први разред, или
- Одлагање уписа за годину дана и похађање предшколског програма
Уколико родитељ из било ког разлога сумња у одлуку о одлагању уписа, може да поднесе захтев за поновно тестирање комисији школе. Комисију школе сачињавају: педагог, психолог, учитељ и педијатар. Након поновног испитивања о спремности за упис, комисија доноси одлуку о упису детета у први разред или одлагању уписа на годину дана и похађања предшколског програма.

Каснији упис деце у први разред

Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

Дете пре поласка у школу треба да:

- правилно изговара све гласове
- има богат речник и изражава се сложеном реченицом
- препричава причу по сликама (или испричану причу) и краћи догађај
- граматика је уредна (род, број, падеж, времена)
- познаје значење предмета (чему служе), по чему су слични-различити
- познаје предлоге
- рецитује краће песмице
- раставља познате речи на слогове и гласове
- од гласова може саставити реч нпр. к-у-ћ-а Кућа
- препознаје почетни и последњи глас у речи
- именује речи на задати глас (на слово, на слово)
- препознаје нека слова и бројеве, зна написати своје име великим словима
- правилно држи оловку, повлачи јасне линије одговарајућег притиска
- по узору повлачи линије, спаја тачке, прецртава круг, квадрат, троугао, ромб
- разуме просторне и временске односе
- броји до 20, уназад од 10
- може одвојити предмете по боји, величини, облику
- одређује где има мање-више, шта је дуже-краће итд.
- зна опште појмове о себи и другима

Неправилности у говору важно је исправити пре школе како дете не би имало тешкоћа при читању и писању, или понашања као што су повлачење, затварање у себе и сл.
Консултујте логопеда на време!